Thoughts Journal

English

A general notion in the world of Personal Development: the quicker something helps, the less sustainable it is. This doesn’t mean that there aren’t fast-working tools that we can use to grow, but that we should use them wisely and with moderation.

We don’t need more traditional self-help YouTube channels. They’re disguised as revolutionary and altruistic content-making channels that make value, but in fact, they are no more than the compulsive repetition of luxury platitudes that make you believe: “you can change your life, you can become what you want to be”. This and other major self-help messages often hold true, but being unoriginal they have no real inherent value and often become counterintuitive: self-help junkies start misinterpreting consuming content with actually improving their lives. This is such a strong cognitive dissonance that can become extremely toxic, resulting in people not solving their actual problems, but getting into a rut of engaging in made-up illusionary tasks, organization, planning, being “productive”, doing useful habits, reading the same information over and over again… It’s time to say it: this is toxic and cultic.

The scientific perspective of psychology needs to be (factually) right, and existentialist and moral psychology need to be (morally) good. These two aspects may merge in the future, but yet we have a huge need for both of them.

Hungarian

Egy általános igazság az önfejlesztés világában: minél gyorsabban segít valami, annál kevésbé fenntartható. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek olyan gyorsan működő eszközök, melyek segítségünkre lehetnek, hanem azt, hogy okosan és mértékkel kell használni őket.

Nincs szükségünk több hagyományos önsegítő YouTube csatornára. Forradalmi gondolatokat megosztó, altruista tartalomkészítő csatornának álcázzák magukat, amelyek értéket teremtenek, de valójában nem mások, mint luxus közhelyek kényszeres ismételgetése, melyek elhitetik veled: “megváltoztathatod az életedet, azzá válhatsz, akivé csak akarsz”. Ez és más fő önsegítéssel kapcsolatos üzenetek gyakran igazak, de mivel nem eredetiek, nincs valódi értékük, és gyakran ellenkező hatást fejtenek ki az eredeti célhoz képest: az önsegítés-mániások elkezdik összetéveszteni a tartalomfogyasztást a valódi fejlődéssel. Ez egy olyan erős kognitív disszonancia, amely rendkívül mérgezővé válhat, azt eredményezve, hogy az emberek nem oldják meg tényleges problémáikat, hanem felesleges, kitalált feladatok megoldásába kezdenek: szervezésbe, tervezésbe, “produktív” tevékenységekbe, hasznos szokásokba, ugyan annak az információnak az ismételt elolvasásába. Ideje kimondani: ez káros és kultikus.

A pszichológia tudományos perspektívájának (tényekre alapozva) helyesnek kell lennie, az egzisztencialista és morális pszichológiának pedig (erkölcsileg) jónak kell lennie. Ez a két szemlélet talán egybeolvad a jövőben, de egyelőre óriási szükségünk van mindkettőre.